FrankBeweegt

Over FrankBeweegt

Vanaf 2014 ben ik gestart met mijn praktijk onder de naam FrankBeweegt. Ik ben er op gebrand om kinderen blij te maken met een nieuwe oude trend, namelijk bewegen. Nieuw voor veel kinderen die, zoals uit onderzoek blijkt, steeds minder bewegen. Oud, voor iedereen die groot geworden is met spel en bewegen.

In 2008 begon ik als Oefentherapeut Cesar met het begeleiden van kinderen die graag beter wilden bewegen. Althans, dat dacht ik. Indirect wilden alle kinderen ook graag beter bewegen, maar dat was 9 van de 10 keer niet het hoofddoel.
De kinderen wilden meedoen met andere kinderen. Ze wilden zich zekerder voelen, ze wilden minder emotioneel reageren, minder bang zijn voor nieuwe situaties etc.

Mijn kennis over bewegen moest ik snel upgraden met kennis over gedrag, gezin en school. Ik kreeg dan ook steeds meer te maken met de gehele leefwereld van de kinderen. Dit maakt het werk een stuk leuker, maar ook in sommige gevallen wat meer complex. 

Ik ontdekte al snel dat ik me als een vis in het water voel in een gymzaal. Werken met kinderen was een schot in de roos en met name het spel en bewegen. De invloed van spel en bewegen op het gedrag van kinderen is zo groot dat ik er steeds meer van wilde weten. In 2011 heb ik dan ook mijn post-HBO kinderoefentherapie afgerond waarmee ik me nog meer heb gespecialiseerd op het gebied van motorische ontwikkeling. 

Motoriek en gedrag gaan hand in hand. Ze kunnen elkaar versterken. Beweging (motoriek) is eigenlijk een uitingsvorm van je gedrag. Een beweging zegt vaak iets over hoe je je voelt, over hoe je denkt of hoe je iets ervaart. Kinderen kun je door middel van houding en beweging bewust maken van hun gedrag en uiteindelijk kun je een gedragsverandering teweeg brengen. 

Met veel enthousiasme, humor, beweging en spel zal ik de komende jaren kinderen blijven uitdagen om te bewegen en om te leren omgaan met situaties waarin ze blokkeren. Dit kan op het gebied van gedrag zijn, maar vaak ook op het gebied van bewegen. Om mijn kennis te vergroten ben ik vanaf 2018 in opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut. Deze opleiding zal mijn kennis over bewegen en gedrag vergroten om zo kinderen nog beter te kunnen helpen.