Te weinig beweging? 8 mogelijke gevolgen

Te weinig beweging? 8 mogelijke gevolgen

Ondanks dat de eerste levensjaren tot een jaar of 6 a 7 erg belangrijk zijn voor het ontwikkelen van motorische vaardigheden is bewegen niet ineens een stuk minder belangrijk wanneer de kinderen ouder zijn. De aandacht verschuift wel enorm. Na groep 2 zie je al een enorme verschuiving in dagritme, speeltijd en opstelling in de klas. Kinderen krijgen minder speeltijd, minder ruimte voor creativiteit en minder ruimte voor bewegen.

Wat een kind moet kunnen aan vaardigheden op een bepaalde leeftijd is niet zo moeilijk te achterhalen. Daar zijn talloze lijstjes van op internet. Wat het effect is van het niet of niet voldoende behalen van een motorische mijlpaal is vaak minder bekend.

Hieronder lees je 8 gevolgen die een achterstand in de motorische ontwikkeling kan hebben.

1.Kan een kind nog meedoen?

Dit is wel gelijk de belangrijkste. Een kind wil altijd meedoen met anderen en als het achterloopt op zijn vriendjes haakt hij vroeg of laat af. Als hij geluk heeft zijn er nog een paar vriendjes die afhaken en kan hij alsnog aansluiting vinden bij die kinderen. Dit klinkt eigenlijk best triest en dat is het ook als je het mij vraagt. Vooral als het voorkomen had kunnen worden.

2.Gedrag van een kind kan veranderen

Ik zeg bewust dat het gedrag ‘kan’ veranderen. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Wanneer kinderen meer moeite hebben om mee te komen in samenspel kunnen ze zich meer terugtrekken. Een kind kan juist de rustige plekjes in het veld opzoeken om zichzelf zo een beetje uit lastige situaties te houden. Andersom kan natuurlijk ook. Een kind kan ook zichzelf gaan overschreeuwen door letterlijk harder te gaan praten en proberen de controle die hij mist in het spel te compenseren door de regels aan te passen of continu in discussie te gaan met andere kinderen. Het gedrag van een kind kan op nog meer manieren veranderen, maar dat komt deels in de volgende punten terug.

3.Energie voorraad is eerder op

Kinderen die meer moeite hebben om bij gym een sprong over de kast te maken zullen ook meer energie kwijt zijn. Wanneer je energie eerder op is kun je ook minder makkelijk informatie verwerken. Kinderen die moe zijn botsen vaak ook eerder in sociale situaties.

4.Bewegingsangst

Een kind dat moeite heeft met bewegen kan angsten ontwikkelen voor bepaalde vaardigheden en situaties. Dit heeft gevolgen voor het vertrouwen in eigen kunnen en je eigenwaarde.

5.Minder bewegen

Kinderen kunnen minder gaan bewegen als succes te vaak uitblijft. Dit heeft gevolgen voor de conditie en de algehele ontwikkeling en gezondheid van het kind.

6.Gewichtstoename

Als vervolg op punt 5 is gewichtstoename helaas vaak geen uitzondering bij kinderen die moeite hebben met bewegen.

7.Weg van de minste weerstand

Het kan zijn dat kinderen steeds minder energie gaan steken in uitdagingen omdat ze weten dat het te weinig resultaat oplevert. Hierdoor gaan ze ook steeds vaker uitdagingen uit de weg en houden ze vast aan veiligheid met als gevolg stilstand en/of achteruitgang.

8.Concentratie is minder

Het uitvoeren van motorische vaardigheden vergt sowieso meer concentratie van een kind wanneer hij er meer moeite mee heeft. Toch zie je ook vaker dat kinderen ook in andere situaties moeite hebben om hun aandacht te richten op wat ze doen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *