Vergoedingen

Vergoedingen en tarieven

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De gespecialiseerde kinderoefentherapeut heeft na de HBO opleiding Oefentherapie Cesar of Mensendieck een 2 jarige post HBO opleiding kinderoefentherapie gevolgd en is een bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. Alle bij de  beroepsvereniging VvOCM en/of het platform kinderoefentherapie aangesloten (kinder) oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Er worden 18 behandelingen kinderoefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering (half uur per keer). Zoals u wellicht weet vallen zorgkosten van personen onder de 18 jaar niet onder de eigen risico. 

Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Er zijn gemeenten die deze vorm van therapie vergoeden en ook is het mogelijk om een pgb (persoonsgebonden budget) aan te vragen bij de gemeente. 

 

Aanvullende verzekering

Wanneer uw kind meer dan 18 behandelingen kinderoefentherapie (half uur per keer) nodig heeft wordt dit vergoed vanuit de aanvullende verzekering (mits u dit heeft). Het aantal sessies dat vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed verschilt per polis. Check dan ook even uw polis.

Eigen bijdrage traject

Een traject kan niet altijd (volledig) vergoed worden. Dit vraagt soms om een eigen bijdrage aan het traject van uw kind. Hoe hoog deze bijdrage is hangt af van de vergoeding, maar ook van de hoeveelheid sessies die nodig zijn.

Betaling van behandel sessies

De behandelsessies kinderoefentherapie worden door FrankBeweegt direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De behandelsessies psychomotorische therapie worden 1x per maand gefactureerd naar ouders.

Tarieven kinderoefentherapie

Zitting Psychomotorische kindertherapie 

Zitting Kinderoefentherapie (KOT)

Eenmalig behandelplan

Oudergesprek/instructie

Niet nagekomen afspraak

€ 80,- per uur

€ 40,- per half uur

€ 40,-

€ 40,- per half uur

€ 80,- per uur

*Zorgverzekeraars hanteren nooit allemaal dezelfde tarieven. De tarieven hierboven zijn de tarieven die FrankBeweegt hanteert.