Vergoedingen

Vergoedingen en tarieven

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De gespecialiseerde kinderoefentherapeut heeft na de HBO opleiding Oefentherapie Cesar of Mensendieck een 2 jarige post HBO opleiding kinderoefentherapie gevolgd en is een bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. Alle bij de  beroepsvereniging VvOCM en/of het platform kinderoefentherapie aangesloten (kinder) oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Zoals u wellicht weet vallen zorgkosten van personen onder de 18 jaar niet onder de eigen risico. 

Aanvullende verzekering

Wanneer uw kind meer dan 18 behandelingen nodig heeft wordt dit vergoed vanuit de aanvullende verzekering (mits u dit heeft). Het aantal sessies dat vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed verschilt per polis. Check dan ook even uw polis.

Eigen bijdrage traject

FrankBeweegt vraagt eenmalig een eigen bijdrage voor het gehele traject van €60,-. Dit bedrag is voor niet te declareren werkzaamheden zoals contacten met school (leerkracht), evt. andere hulpverleners, maar ook voor het maken van een eindverslag. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. U krijgt een digitale factuur via de mail zodra het traject gestart is. 

Betaling van behandel sessies

De behandelsessies worden door FrankBeweegt direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Tarieven kinderoefentherapie

Eenmalige eigen bijdrage traject

Zitting Kinderoefentherapie (KOT)

Screening, intake en onderzoek

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalige kinderoefentherapeutisch rapport

Oudergesprek/instructie

Niet nagekomen afspraak Oefentherapie

€ 60,-

€ 40,-

€ 50,-

€ 40,-

€ 40,-

€ 40,-

€ 40,-

*Zorgverzekeraars hanteren nooit allemaal dezelfde tarieven. De tarieven hierboven zijn de tarieven die FrankBeweegt hanteert.